Kto jest kim w SWFiS

Dyrekcja

Dyrektor SWFiS

Alicja Wleciał
a.wlecial@uw.edu.pl, 55 40 850

Z-ca Dyrektora ds. Pracowniczych

Anna Mikołajewska
annamikolajewska@uw.edu.pl, 55 40 852

Z-ca Dyrektora ds. Studenckich

Marzena Polak
marzena.polak@uw.edu.pl, 55 40 852

Komisja pracownicza

Joanna Piekarek j.piekarek@uw.edu.pl
Elżbieta Paciukanis epaciukanis@uw.edu.pl
Ewa Morończyk ewamoronczyk@uw.edu.pl
Zbigniew Krzemiński  z.krzeminski@uw.edu.pl
Marek Pietrasik m.pietrasik@uw.edu.pl

Administracja

Maja Sokolewicz msokolewicz@uw.edu.pl, wfisport@uw.edu.pl
sekretariat pok. 2.7, 55 40 851

  • sprawy pracownicze
  • sekretariat Dyrektora Studium

Bogusia Woszczyk wfisport@uw.edu.pl
sekcja studencka pok. 2.5, 55 40 856

  • sprawy studenckie
  • USOS

Agnieszka Gołaszewska-Molenda
Banacha 2a, pok. 2.9, 55 40 863

  • finanse Studium