Dyrekcja i administracja

Zobacz także dyżury Dyrekcji

DYREKTOR SWFiS

mgr Alicja Wleciał
I piętro, pok. 2.7, tel. 22 55 40 851


Z-CA DYREKTORA DS. STUDENCKICH

mgr Marzena Polak
I piętro, pok. 2.6, tel. 22 55 40 852


Z-CA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH

mgr Katarzyna Wysocka-Cywińska
I piętro, pok. 2.6, tel. 22 55 40 852

SEKRETARIAT

Maria Sokolewicz

I piętro, pok. 2.7, tel. 22 55 40 851
wfisport@uw.edu.pl

SEKCJA STUDENCKA

mgr Bogumiła Woszczyk

I piętro, pok. 2.5, tel. 22 55 40 856
wfisport@uw.edu.pl

dyżury sekcji studenckiej

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

mgr Agnieszka Gołaszewska-Molenda
I piętro, pok. 2.9, tel. 22 55 40 863