Dyżury dyrekcji

UWAGA! Wpisy do indeksu uzupełniane są jedynie w pokoju 2.8 podczas dyżurów nauczycieli.

Dyrektor SWFiS UW
mgr Alicja Wleciał

a.wlecial@uw.edu.pl

19 września (poniedziałek) w godz. 11.00-13.00
28 września (środa) w godz. 11.00-13.00

pok. 2.7, I piętro, tel. (22) 55 40 850

Z-Ca Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
mgr Marzena Polak

marzena.polak@uw.edu.pl

19 września (poniedziałek) w godz. 11.00 – 12.00
26 września (poniedziałek) w godz. 11.00 – 12.00

pok. 2.6, I piętro, tel. (22) 55 40 852

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS
mgr Katarzyna Wysocka-Cywińśka

k.wysocka-cywinska@uw.edu.pl

 

pok. 2.6, I piętro, tel. (22) 55 40 852