Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to także zrobić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

Dyżury nauczycieli – kiliknij, aby pobrać

                           UWAGA STUDENCI

Dyżury p. mgr Macieja Kosmola  w lutym 2018r.  są odwołane.

Dyżur p. mgr Ewy Piekarskiej w lutym i w marcu 2018r. są odwołane.

W dniu 01 marca 2018r. (czwartek) dyżur p. mgr Roberta Śliżewskiego jest odwołany i przeniesiony na dzień 2 marca godz. 10.45-11.45

W dniu 02 marca 2018r. (piątek) dyżur p. mgr Karola Perl jest odwołany.