Dyżury w lipcu

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to uczynić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

DYŻURY NAUCZYCIELI SWFiS UW W SESJI LETNIEJ
ul.Banacha 2A (pok. 2.8) , tel. 22 55 40 855

W LIPCU

DATA

GODZINA 10.00-13.00

3 lipca

 1. Piotr Sambierski

 2. Zbigniew Krzemiński

 3. Marek Bednarski

 4. Katarzyna Szmytke

4 lipca

 1. Piotr Sambierski

 2. Marek Bednarski

 3. Artur Witkiewicz

 4. Katarzyna Szmytke

5 lipca

 1. Agnieszka Grygiel

 2. Barbara Perl-Cuch

 3. Janina Karpińska

 4. Krzysztof Lubach

6 lipca

 1. Agnieszka Grygiel

 2. Barbara Perl-Cuch

 3. Janina Karpińska

 4. Krzysztof Lubach

7 lipca

 1. Ewa Morończyk

 2. Artur Witkiewicz

 3. Rafał Klimkowski