Przepisywanie ocen

Czynnie uprawiam sport, czy muszę chodzić na WF?

Jeśli regularnie uprawiasz sport na poziomie amatorskim lub wyczynowym, to koniecznie spróbuj swoich sił w naszych sekcjach sportowych. Regularne uczestnictwo w treningach sekcji zalicza zajęcia WF.

Nie zaliczamy zajęć WF na podstawie zaświadczeń z siłowni, karnetów z obiektów sportowych, dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia sportowe, rachunków i zaświadczeń potwierdzających regularne uczestnictwo w innych zajęciach sportowych.

Dyrektor ds. Studenckich ma możliwość zaliczyć obowiązkowe zajęcia WF jedynie studentowi uprawiającemu sport na poziomie szkolenia centralnego (kadra narodowa, kadra uniwersjadowa). Wszystkich innych sportowców serdecznie zapraszamy na zajęcia.

Jak przepisać zaliczenie WF z innej uczelni?

Aby przepisać zaliczenie (uznać ocenę) przyjdź do pok. 2.8 w trakcie trwania dyżurów nauczycieli i okaż wypis ocen danego semestru (z zaliczeniem zajęć WF i informacją o zdobytych punktach ECTS) potwierdzony przez dziekanat danej uczelni. Możliwe jest przepisanie wszystkich zaliczonych semestrów WF na bieżący rok akademicki.

Jak przepisać zaliczenie WF z innego kierunku?

Jeśli studiujesz na innym wydziale UW i chcesz przepisać (podpiąć) WF na inny kierunek, to przyjdź do pok. 2.8 w trakcie trwania dyżurów nauczycieli i potwierdź własnoręcznym podpisem chęć przepisania oceny oraz zgodność przedstawionych informacji.