Rejestracja

Ile semestrów WF muszę zaliczyć?

Informacji o tym, ile semestrów WF musisz zrealizować szukaj w swoim programie studiów. Ilość obowiązkowych semestrów różni się w zależności od tego, kiedy rozpocząłeś studia na Uniwersytecie, w jakim trybie studiujesz oraz kiedy zatwierdzony był program twoich studiów.

Kiedy zarejestrować się na zajęcia WF?

Na zajęcia WF możesz zarejestrować się TYLKO w trakcie trwania otwartej tury rejestracji żetonowej i tylko poprzez system Usos. Harmonogram najbliższej rejestracji znajdziesz zawsze na naszej stronie →zasady zaliczania →rejestracja żetonowa →terminarz lub na stronie rejestracji żetonowej →harmonogram rejestracji.

Kiedy nie powinienem rejestrować się na zajęcia?

Nie rejestruj się na zajęcia jeśli: masz semestralne/ roczne/ trwałe zwolnienie lekarskie, przepisujesz ocenę z innej uczelni lub innego kierunku,
Nie zajmuj miejsca innym studentom jeśli wiesz, że nie będziesz chodził na zajęcia. Nie ma możliwości wyrejestrowania się z zajęć po zamknięciu rejestracji. Każde niezaliczenie semestru wiąże się z utratą żetonów i koniecznością opłaty (od 2016 roku opłata wynosi 195 zł).

Czy mogę na zajęcia zapisać się ręcznie?

Rejestracja na WF jest Internetowa. Studenci zapisują się na zajęcia WF tylko poprzez Usos na stronie rejestracji żetonowej.
Jeśli zrealizowałeś obowiązkowe semestry WF, nie straciłeś żetonów i chcesz chodzić na dodatkowe zajęcia fakultatywnie, przyjdź do Studium w terminie określonym w harmonogramie rejestracji i ubiegaj się o przyznanie dodatkowych żetonów. Tam również zostaniesz dopisany do grupy, w której będą wolne miejsca.

Dlaczego nie mogę zarejestrować się na zajęcia pomimo otwartej rejestracji?

Zanim napiszesz do nas maila w sprawie nieprawidłowości w rejestracji sprawdź, czy aby na pewno:
• jesteś poprawnie zalogowany,
• rejestracja na wybrany przedmiot jest otwarta, (aby nie blokować serwerów rejestracja na poszczególne dyscypliny odbywa się w określonej kolejności)
• nie przekroczyłeś limitu wydanych żetonów w turze (w przypadku zapisu na drugi WF),
• w wybranej grupie są wolne miejsca.

Jak zapisać się na 2 WF-y w jednym semestrze?

Dopiero w turze, w której limit wydanych żetonów wynosi 60xWF, możesz zapisać się na drugie zajęcia (1 zajęcia WF to 30 żetonów). Limit żetonów łatwo sprawdzisz na stronie rejestracji żetonowej przy wyborze rejestracji na WF w zakładce „rejestracje”. Na drugie zajęcia WF zapisujesz się tak samo jak na pierwsze.

Jak mogę dokupić żetony?

Aby dokupić żetony zarejestruj się na zajęcia poprzez rejestrację żetonową tak, jak robiłeś to do tej pory. Podczas rejestracji pojawi się informacja o naliczonej płatności (195,00 PLN za każde 30 żetonów), którą należy opłacić przelewem nie później niż do końca czwartego tygodnia zajęć dydaktycznych semestru. Dane niezbędne do wykonania przelewu znajdziesz w swoim USOSwebie w zakładce „płatności”.

Kto to jest student fakultatywny?

Student fakultatywny to student, który zaliczył już obowiązkowe semestry WF bez straty żetonów i chce uczęszczać na zajęcia WF. W tej sytuacji może ubiegać się o dodatkowe żetony. Aby je uzyskać i jednocześnie zostać dopisanym do grupy, w której pozostały wolne miejsca, należy przyjść do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Banacha 2a, pok. 2.5) w terminie określonym w harmonogramie rejestracji.

Przemyśl to! Udział w dodatkowych zajęciach WF, pomimo zaliczenia już obowiązkowych semestrów, musi być potwierdzony zaliczeniem. Niezaliczenie uniemożliwia uzyskanie kolejnych 30 żetonów i na niektórych wydziałach skutkuje warunkowym zaliczeniem przedmiotu.

Czynnie uprawiam sport, czy muszę chodzić na WF?

Jeśli regularnie uprawiasz sport na poziomie amatorskim lub wyczynowym, to koniecznie spróbuj swoich sił w naszych sekcjach sportowych. Regularne uczestnictwo w treningach sekcji zalicza zajęcia WF.

Nie zaliczamy zajęć WF na podstawie zaświadczeń z siłowni, karnetów z obiektów sportowych, dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia sportowe, rachunków i zaświadczeń potwierdzających regularne uczestnictwo w innych zajęciach sportowych.
Dyrektor ds. Studenckich ma możliwość zaliczyć obowiązkowe zajęcia WF jedynie studentowi uprawiającemu sport na poziomie szkolenia centralnego (kadra narodowa, kadra uniwersjadowa). Wszystkich innych sportowców serdecznie zapraszamy na zajęcia.

Kto może wypisać mnie z zajęć?

Tylko ty sam możesz wypisać się z zajęć i tylko w trakcie trwania otwartej tury rejestracji żetonowej. Niewypisanie się z zajęć i niezaliczenie ich skutkuje utratą żetonów i koniecznością wniesienia za nie opłaty. Mogą także wystąpić problemy z zaliczeniem semestru – informacji o tym szukaj na swoim wydziale.

Kiedy muszę wyrejestrować się z zajęć, aby nie stracić żetonów?

Wyrejestrować się z zajęć możesz tylko w trakcie trwania otwartej tury rejestracji żetonowej i wtedy żetony wracają na konto studenta. Po zakończeniu trzeciej tury nie ma możliwości wypisania się z zajęć i jest to równoznaczne z utratą żetonów.