Zwolnienia z WF

Jak uzyskać semestralne zwolnienie?

Najpierw pobierz ze strony Studium druk zwolnienia z WF, a następnie udaj się z nim do swojego lekarza. Dopiero z wypełnionym drukiem zgłoś się do Studium na dyżur nauczycieli SWFiS lub na dyżur lekarza SWFiS (w zależności od tego, jaki lekarz wystawił zwolnienie).

Do kogo przyjść na dyżur ze zwolnieniem?

Z wypełnionym drukiem zwolnienia zgłoś się do Studium na:

  • dyżur nauczycieli SWFiS (pokój 2.8), jeśli zwolnienie dotyczy bieżącego semestru i jest wystawione przez jednego z lekarzy specjalistów (ortopeda traumatolog, kardiolog, kardiochirurg, neurolog, neurochirurg, chirurg, lekarz medycyny sportowej, psychiatra, wypis ze szpitala),
  • dyżur lekarza medycyny sportu SWFiS (pokój 2.9), jeśli zwolnienie jest wystawione przez internistę lub lekarza specjalistę nie wymienionego powyżej lub jeśli jest to zwolnienie wsteczne. W razie wątpliwości lekarz SWFiS może także poprosić studenta o dostarczenie historii choroby.

Gdzie w Usosie wyświetli się informacja o zwolnieniu?

Jeśli z powodu choroby nie mogłeś uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisałeś i zaliczyłeś je  poprzez zwolnienie lekarskie, to informacja o tym pojawi się w protokole ocen (obok nazwy zajęć) oraz w „decyzjach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja).
Jeśli uzyskałeś zwolnienie na początku semestru i nie zarejestrowałeś się na zajęcia, to informacja o zwolnieniu pojawi się w „decyzjach.” (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja). Zwolnienia nie będzie w protokole ocen, ale jest równoznaczne z zaliczeniem danego semestru.

Czy zwolnienie z WF-u oznacza zaliczenie zajęć?

Nie zalicza zajęć, ale zwalnia z konieczności ich odbywania – student nie otrzymuje wtedy punktów ECTS. Może je uzupełnić internetowym kursem proponowanym przez SWFiS.

Co muszę dostarczyć lekarzowi SWFiS?

Musisz mieć ze sobą formularz zwolnienia pobrany ze strony Studium i wypełniony przez swojego lekarza. Warto wziąć też ze sobą historię choroby.

Co muszę dostarczyć do pokoju 2.8. na dyżur nauczycieli?

Musisz mieć ze sobą formularz zwolnienia pobrany ze strony Studium i wypełniony przez jednego z lekarzy specjalistów (ortopeda traumatolog, kardiolog, kardiochirurg, neurolog, neurochirurg, chirurg, lekarz medycyny sportowej, psychiatra, wypis ze szpitala).

Jak odrobić punkt ECTS, gdy mam zwolnienie lekarskie?

Punkty ECTS możesz uzupełnić poprzez internetowy kurs uzupełniający oferowany przez SWFiS.

Czy powinienem rejestrować się na zajęcia?

Nie rejestruj się na zajęcia jeżeli z powodów zdrowotnych nie możesz w nich uczestniczyć. W ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru (lub wcześniej) okaż w Studium zwolnienie lekarskie na bieżący semestr.