Kontakt

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Banacha 2a
02-097 Warszawa
E-mail: wfisport@uw.edu.pl

Facebook: Studium WF i Sportu UW

sekretariat
pok. 2.7, tel. (22) 55 40 851, (22) 55 40 866 (fax)

sekcja studencka 
pok. 2.5, tel. (22) 55 40 856

pokój nauczycielski
tel. (22) 55 40 855