Kurs uzupełniający 0,5 pkt. ECTS

Rejestracja semestr zimowy 2020/2021

Uprawnieni do udziału w kursie:

– studenci z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim immatrykulowani w latach 2012/2013 – 2015/2016

– studenci z programów „niedostosowanych” do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.  z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim, immatrykulowani w r. a. 2016/2017

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje webowe) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:

I tura: 26.01.2021 r. godz. 21:00 – 02.02.2021 r. godz. 23:59

II tura: 18.02.2021 r. godz. 21:00 – 23.02.2021 r. godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu. Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu się należy wybrać z listy kategorii „Kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”.

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:

dla studentów zarejestrowanych w I turze: 03.02.2021 r. godz. 09:00 – 28.02.2021 r. godz. 23:59

dla studentów zarejestrowanych w II turze: 24.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

WPISYWANIE OCEN DO USOS: 01 – 03.03.2021 r.

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią 9 wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.