Zajęcia w sesji

Wszystkich Studentów UW z ważną legitymacją studencką serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowe organizowane podczas sesji i przerwy międzysemestralnej.