Płatności

1. Opłata za żetony

1.1 Utrata żetonów
Jeżeli student nie zaliczył semestru WF i nie wyrejestrował się z wybranych zajęć do końca trwania rejestracji internetowej, traci 30 bezpłatnych żetonów niezbędnych do rejestracji w następnym semestrze.

1.2. Jak się zarejestrować i dokupić żetony
Aby dokupić żetony student rejestruje się poprzez rejestrację żetonową na wybrane zajęcia w I, II lub III turze rejestracji (tak, jak robił to do tej pory). Podczas rejestracji pojawia się informacja o naliczonej płatności (195,00 PLN za każde 30 żetonów).

1.3. Kiedy i jak opłacić żetony
Wpłaty należy dokonać przelewem nie później niż do końca czwartego tygodnia zajęć dydaktycznych semestru. Dane niezbędne do wykonania przelewu są widoczne w USOSwebie po zalogowaniu w zakładce „płatności”. Studium nie przyjmuje płatności gotówką.

Jeśli student wybrał płatne zajęcia WF i nie miał żetonów musi dokonać opłaty zarówno za utracone żetony (195,00 PLN) jak i bezpośrednio za zajęcia na które się zarejestrował (wysokość opłaty oraz sposób jej dokonywania podane są w sylabusach zajęć).

1.4. Brak wpłaty
Płatności monitorowane są na bieżąco. Brak wpłaty w podanym terminie może skutkować niewpuszczeniem studenta na zajęcia WF.

2. Opłata za zajęcia płatne

W ofercie zajęć z wychowania fizycznego znajdują się także zajęcia płatne prowadzone przez AZS oraz inne zajęcia płatne. Wysokość opłat oraz sposób ich dokonywania określane są bezpośrednio przez jednostkę prowadzącą zajęcia. Informacje o płatności znajdują się w sylabusach poszczególnych zajęć.

Zapisując się na zajęcia prowadzone przez AZS należy także pamiętać o konieczności wyrobienia legitymacji członkowskiej (opłata jednorazowa).

Jeśli student wybrał płatne zajęcia WF, a nie miał żetonów musi dokonać opłaty zarówno za utracone żetony (195,00 PLN) jak i bezpośrednio za zajęcia na które się zarejestrował.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach WF jest dokonanie wszystkich opłat.