Przepisywanie ocen 2.8

Tylko w pokoju 2.8 na dyżurach nauczycieli można ubiegać się o przepisanie zaliczonych semestrów WF

1. Przepisanie semestrów zaliczonych na innej uczelni
W celu uznania zaliczeń z innej uczelni student powinien na dyżurach nauczycieli w pok. 2.8 okazać wypis ocen (z zaliczeniem zajęć WF) potwierdzony przez dziekanat danej uczelni (pieczątka). Wypis powinien być dostarczony w formie oryginalnej papierowej (nie są honorowane kseropie, ani zdjęcia wypisów). Na wypisie musi znaleźć się informacja o ilości (lub braku) przyznanych punktów ECTS za WF. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez nauczyciela SWFiS student potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność informacji. Uznanie zaliczenia pojawi w „decyzjach”  (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja) – za każde przepisany 1 semestr, zdjętych zostanie 30 żetonów typu WF z konta studenta. W takiej sytuacji nie należy rejestrować się na zajęcia WF na UW, ponieważ w protokole zaliczeń zostanie wpisane NZAL! Możliwe jest przepisanie wszystkich zaliczonych semestrów WF na bieżący rok akademicki.

2. Przepisanie (podpięcie) semestrów zaliczonych na innym wydziale UW
Student, który studiuje równolegle na innym wydziale UW, może ubiegać się w SWFiS (na dyżurach nauczycieli w pok. 2.8) o przepisanie zaliczonych semestrów WF. Możliwe jest przepisanie wszystkich zaliczonych semestrów wf na bieżący rok akademicki. Student potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność informacji. Uznanie zaliczenia pojawi w „decyzjach”  (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja) lub w „podpięciach” (USOSweb → dla studentów → moje studia → podpięcia).

Zobacz także: dyżury nauczycieli, z czym do kogo?.

Ile otrzymam punktów gdy przepiszę WF z innego kierunku lub innej uczelni?

  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF za 0,5 ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 0,5 punktów ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0,5 ECTS.
  2. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF za 0,5 ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 1 punkt ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0,5 punktu ECTS, brakującą wartość student może uzupełnić kursem oferowanym przez SWFiS.
  3. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF za 0 punktów ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 1 punkt ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 1 ECTS.
  4. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF za 0,5 lub za 1 punkt ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 0 punktów ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością odpowiednie 0,5 lub 1 ECTS.