We wrześniu

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to uczynić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

DYŻURY NAUCZYCIELI SWFiS UW W SESJI LETNIEJ
ul.Banacha 2A (pok. 2.8) , tel. 22 55 40 855

zobacz także: W LIPCU, WE WRZEŚNIU

WE WRZEŚNIU

DATA

GODZINA 10.00-13.00

4 września

 1. Katarzyna Wysocka-Cywińska
 2. Wojciech Świątek
 3. Agnieszka Grygiel
 4. Janina Karpińska

5 września

 1. Weronika Grzesiak
 2. Artur Stepnowski
 3. Katarzyna Powsińska
 4. Ilona Kozłowska

6 września

 1. Weronika Grzesiak
 2. Elżbieta Paciukanis
 3. Rafał Klimkowski
 4. Ilona Kozłowska

7 września

 1. Katarzyna Powsińska
 2. Elżbieta Paciukanis
 3. Rafał Klimkowski
 4. Joanna Piekarek

8 września

 1. Katarzyna Wysocka-Cywińska
 2. Joanna Piekarek
 3. Małgorzata Hakuba
 4. Katarzyna Szmytke

11 września

 1. Katarzyna Wysocka-Cywińska
 2. Wojciech Świątek
 3. Katarzyna Powsińska
 4. Ilona Kozłowska

12 września

 1. Katarzyna Powsińska
 2. Rafał Klimkowski
 3. Artur Witkiewicz
 4. Ilona Kozłowska

13 września

 1. Weronika Grzesiak
 2. Robert Śliżewski
 3. Jerzy Szyszko
 4. Katarzyna Szmytke

14 września

 1. Robert Śliżewski
 2. Jerzy Szyszko
 3. Elżbieta Paciukanis
 4. Katarzyna Szmytke

15 września

 1. Justyna Tarnowska
 2. Ewa Tomaszewska
 3. Marek Rzemek
 4. Katarzyna Szmytke

18 września

 1. Wojciech Świątek
 2. Katarzyna Powsińska
 3. Marek Rzemek
 4. Katarzyna Szmytke

19 września

 1. Katarzyna Powsińska
 2. Jerzy Szyszko
 3. Arkadiusz Arażny
 4. Ilona Kozłowska

20 września

 1. Justyna Tarnowska
 2. Magdalena Pałka
 3. Robert Śliżewski
 4. Ilona Kozłowska

21 września

 1. Ewa Tomaszewska
 2. Robert Śliżewski
 3. Jerzy Szyszko
 4. Jolanta Mikielewicz

22 września

 1. Magdalena Pałka
 2. Arkadiusz Arażny
 3. Ewa Tomaszewska
 4. Justyna Tarnowska

 

DATA

GODZINA 09.00-12.00

25 września

 1. Katarzyna Wysocka-Cywińska
 2. Wojciech Świątek
 3. Katarzyna Powsińska
 4. Ilona Kozłowska

26 września

 1. Katarzyna Powsińska
 2. Rafał Klimkowski
 3. Artur Witkiewicz
 4. Ilona Kozłowska

27 września

 1. Weronika Grzesiak
 2. Robert Śliżewski
 3. Jerzy Szyszko
 4. Katarzyna Szmytke

28 września

 1. Robert Śliżewski
 2. Jerzy Szyszko
 3. Elżbieta Paciukanis
 4. Katarzyna Szmytke

29 września

 1. Justyna Tarnowska
 2. Ewa Tomaszewska
 3. Marek Rzemek
 4. Katarzyna Szmytke