Zał. 2 lista lekarzy

Lekarze specjaliści, od których zwolnienia (na bieżący semestr) nie wymagają potwierdzenia lekarza SWFiS:

• ortopeda traumatolog
• kardiolog
• kardiochirurg
• neurolog
• neurochirurg
• chirurg
• lekarz medycyny sportowej
• psychiatra
• onkolog

oraz:
•  wypis ze szpitala – zwolnienie po pobycie w szpitalu
•  ciąża – zwolnienie od ginekologa