Zasady przyznawania ECTS

Ile otrzymam punktów za zaliczone zajęcia?

Szczegółowych informacji na temat ilości przyznawanych punktów udzielają dziekanaty.

  1. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed r. a. 2012/2013 nie otrzymują punktów ECTS za zajęcia WF.
  2. Studenci, którzy byli zapisani na zajęcia WF w r. a. 2012/2013 otrzymują 0,5 punktu ECTS za zajęcia WF, niezależnie od czasu rozpoczęcia studiów.
  3. Studenci, którzy rozpoczęli studia w latach 2012/2013 – 2015/2016 otrzymują 0,5 punktu ECTS za zajęcia WF.
  4. Studenci, którzy rozpoczęli studia w r. a. 2016/2017 powinni otrzymywać 1 punkt ECTS za każde zaliczone zajęcia WF – dotyczy studentów z „programów dostosowanych” do Uchwały Senatu nr 440 z dn. 16.12.2015 r. Studenci z pozostałych programów otrzymują 0,5 ECTS.
  5. Studenci, którzy rozpoczęli studia od r. a. 2017/2018 nie otrzymują punktów ECTS za zajęcia WF.

Ile otrzymam punktów gdy przepiszę WF z innego kierunku lub innej uczelni?

  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0,5 punktu ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 0 punktów ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0,5 ECTS.
  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0,5 punktu ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 0,5 punktów ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0,5 ECTS.
  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0,5 punktu ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 1 punkt ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0,5 punktu ECTS, brakującą wartość student ma obowiązek uzupełnić realizując OGUN lub kurs uzupełniający ECTS oferowany przez SWFiS.
  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0 punktów ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 0,5 lub 1 punkt ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością odpowiednio 0,5 lub 1 ECTS.

Brak punktów za zwolnienie lekarskie

Student który został zwolniony z zaliczania zajęć poprzez zwolnienie lekarskie NIE OTRZYMA punktów ECTS, bez względu na termin rozpoczęcia studiów.

Kurs uzupełniający ECTS

SWFiS oferuje 2 rodzaje kursów internetowych:

>kurs uzupełniający 0,5 punktu ECTS:

• pozwala na uzupełnienie brakującego 0,5 punktu ECTS

• dedykowany studentom, którzy rozpoczęli studia przed 2016 rokiem (w latach 2012-2015)

• do rejestracji uprawnieni są:

– studenci z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim sprzed r. a. 2016/2017

– studenci z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim za r. a. 2016/2017 z programów „niedostosowanych” od r. a. 2016/2017 do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.

>kurs uzupełniający 1 punkt ECTS :

• pozwala na uzupełnienie brakującego 1 punktu ECTS

• dedykowany studentom z programów „dostosowanych” od r. a. 2016/2017 do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.

• do rejestracji uprawnieni są:

– studenci z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim za r. a. 2016/2017
– studenci I stopnia, niestacjonarni zaoczni
– studenci I stopnia, niestacjonarni wieczorowi
– studentów studiów II stopnia

ZARZĄDZANIE PUNKTAMI ECTS

(wykładnia uczelnianego koordynatora ds. ECTS – mgr Jolanty Urbanik)

1. Za zajęcia WF zaliczone pod rządami regulacji nieprzewidującej przyznawania punktów ECTS za ten przedmiot nie przyznaje się punktów, mimo że studia kończone są już w czasie obowiązywania regulacji przewidującej punkty za WF. Student nie może mieć deficytu punktów z tego powodu, ponieważ od początku jego studiów bilans punktów wynosił 60 ECTS rocznie, bez uwzględniania punktów za WF.

2. W przypadku zwolnienia z WF w czasie obowiązywania regulacji przewidującej przyznanie punktów ECTS za ten przedmiot, student winien zaliczyć inny przedmiot (np. OGUN), aby wyrównać deficyt punktów.

3. W przypadku zaliczenia zajęć przez SWFiS na podstawie wcześniejszych zaliczeń WF bez punktów ECTS, nie przyznaje się punktów ECTS. Deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN).

4. Za zaliczenie zajęć przez SWFiS na podstawie wcześniejszych zaliczeń spoza UW bez punktów ECTS, nie przyznaje się punktów ECTS. Deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN).

5. Za zaliczenie zajęć przez SWFiS na podstawie wcześniejszych zaliczeń spoza UW z uwzględnieniem ECTS, należy przyznać punkty ECTS na UW.

6. Za zajęcia WF zaliczone poprzez ZWOLNIENIA LEKARSKIE student NIE OTRZYMUJE PUNKTÓW ECTS. Deficyt należy uzupełnić zaliczając inny przedmiot (np. OGUN). Tylko studenci ubiegający się o uzupełnienie 0,5 pkt ECTS (zwolnieni z 1 semestru) mają możliwość zaliczyć kurs uzupełniający 0,5 punktu ECTS za zajęcia typu WF (platforma COME). Kurs zalicza 0,5 pkt ECTS przy udzieleniu 100% prawidłowych odpowiedzi.